Ubuntu SSH Tunnelling / Firefox SOCKS

$ssh -p public_port -D 9999 username@ssh-server-ip
-p: Eger SSH Server’da public port olarak 22 den başka bir port kullanıyorsanız -p paramatresini kullanmanız gerekiyor, aksi takdirde yazmanıza gerek yok.

Bağlantı gerçekleştirip şifrenizi yazdığınızda 9999 portu SOCKS Proxy portunuz oluyor. Firefox Proxy ayarlarında localhost ve 9999 parametrelerini kullanarak SSH Tunnelling yapabilirsiniz. 9999 dan başka kullanılmayan portları da kullanabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *