Apache Dosyaları İçin Dosya İzinleri (Apache Permissions)

Kopyalama veya taşıma sırasında internet dosya ve dizinlerinin izinleri bozulabilir. Web dosyalarınızın Apache web sunucunuzda çalışması için, internet dizini altında (Ör: cd /var/www) aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir.

find . -type f -exec chmod 644 {} \; && find . -type d -exec chmod 755 {} \;

Bu komut bütün dizinlere ve dosyalara ihtiyaç duyulan izinleri sağlar.
Dosyalar için 644
Dizinler için 755