Android Keystore Alias ve Şifremi Unuttum

Şifrelerimi düzenli bir şekilde saklarım ama acil kodlu işlerde yeni açtığım hesapları, kullanıcı adlarını ve şifreleri sonra kayıt altına almak üzere bir kenara not alırım. İşte o notları düzenlemezsem…

Eğer sizde keystore alias ve şifrenizi unutursanız ikisinin kombinasyonuyla denemeler yapmak yerine vaktinizi sadece olası şifreleri denemek için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki komut keystore içerisine kayıtlı aliasların hepsini listeleyecektir. Tabi ki doğru şifreyi girmeyi başarırsanız.

keytool -list -keystore /dizin/dizin/ornek.jks

Not: Ben başardım 🙂

PHP ile iPhone, iPad, Android Algılama

Her internet tarayıcının ve her farklı cihazın farklı User Agent değişkeni olur. User Agent değişkeni içerisinde belirli cihazlar için ortak kısımlar bulunur. User Agent içerisinde bu kısımları aratarak cihazın özelliğini anlayabilir ve ona göre sayfa gösterimi yapabiliriz.


if(strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'iPhone')) {
echo 'iPhone';
} else if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'iPad')) {
echo 'iPad';
} else if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'Android')) {
echo 'Android';
}