.SVN Dizinlerinin Silinmesi

.svn dosyaları Subversion ile çalışırken versiyon bilgilerini tutuyor. Proje sonlandıktan sonra, yayınlanma esnasında bu dosyalara ihtiyaç kalmaz. Aynı zamanda repository de herhangi bir sorun olduğunda ve svn projenizi yeni bir repo oluşturarak import etmeniz gerekirse de bu dizinleri temizlemeniz gerekiyor.

find . -type d -name .svn
scriptiyle bulunduğunuz dizin altındaki .svn dizinlerini listeletebilirsiniz.
rm -rf komutunu da ekleyerek arama yaptığınız dizin altındaki bütün .svn dizinlerini silebilirsiniz.
rm -rf `find . -type d -name .svn`
Aşağıda da Google’da bulduğum alternatif çözümler bulunuyor.
find -type d -name .svn|xargs rm -rf
find . -name ".svn" -type d -exec rm -rf {} \;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *