MySQL CSV Import

Üzerinde çeşitli analizler yapabilmek için son 10 yıllık EUR/USD paritesinin 1 dakikalık verilerini MySQL veritabanına aktarmam gerekti. Siz de veritabanı düzenine sahip herhangi bir CSV dosyasını komut satırını kullanarak aşağıdaki gibi içe aktarabilirsinz.


mysql -u username -p dbname --local-infile


load data local infile 'eurusd.csv'
into table eurusd fields terminated by ','
enclosed by '"' lines terminated by '\n'
(id, date, time, value)

Elinizdeki CSV formatına göre “fields terminated by” ve “enclosed by” parametrelerini değiştirmeyi unutmayın. “terminated by” hücreleri hangi karakterin ayırdığını, “enclosed by” ise hücrelerin hangi karakter ile sarıldığını ifade ediyor. Örnek olarak;


terminated by ',' ve
enclosed by '"'
ise
"Hucre 1","Hucre 2"

“lines terminated by” ifadesi de satır sonunu ifade ediyor. Windows veya Mac bilgisyarda hazırlanan CSV lerin farklı satır bitişleri olabilir.

Komut Satırı'ndan Youtube'a Video Yükleme

Youtube Upload isimli python scriptiyle komut satırından youtube hesabınıza video upload edebilirsiniz.

Google Code Sayfası: http://code.google.com/p/youtube-upload/

$ youtube-upload --email=kullaniciadi@gmail.com --password=sifre --title="Başlık" --description="Açıklama" --category=Kategori --keywords="anahtar, kelimeler" upload-edilecek-video.mpeg

“–category” parametresine mutlaka Youtube’un tanımladığı geçerli parametrelerden birini vermelisiniz.
Geçerli Parametreler aşağıdaki gibi;

 • Autos
 • Comedy
 • Education
 • Entertainment
 • Film
 • Gaming
 • Howto
 • Music
 • News
 • Nonprofits
 • People
 • Pets
 • Science
 • Sports
 • Travel