Apache Dosyaları İçin Dosya İzinleri (Apache Permissions)

Kopyalama veya taşıma sırasında internet dosya ve dizinlerinin izinleri bozulabilir. Web dosyalarınızın Apache web sunucunuzda çalışması için, internet dizini altında (Ör: cd /var/www) aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir.

find . -type f -exec chmod 644 {} \; && find . -type d -exec chmod 755 {} \;

Bu komut bütün dizinlere ve dosyalara ihtiyaç duyulan izinleri sağlar.
Dosyalar için 644
Dizinler için 755

MySql Connection Refused 111 Çözümü

Farkli istemcilerin ve sunucuların iletişim halinde olduğu bir projemi geliştirirken 3 farklı bilgisayardan oluşan bir test ortamı hazırladım. MySql Server bu bilgisayarlardan birisinde kuruluydu ve bu veritabanına diğer bir bilgisayarın erişim sağlaması gerekiyordu. İlk defa standart kurulumda 111 hatası aldım ve kısa bir arama sonucuna config dosyasında bulunan bir satırın güvenlik sağlamak amacıyla MySql bağlantısına sadece yerel ağ da izin vermesinin buna sebep olduğunu buldum.

Sorunu gidermek için /etc/mysql/my.cnf dosyasını açıp “bind-address = 127.0.0.1” satırını silmeniz gerekiyor veya güvenlikten ödün vermemek için bağlantı yapacak bilgisyarların ip adreslerini de tanımlayabilirsiniz.

Config dosyasındaki değişiklikten sonra her zamanki gibi “sudo service mysql restart” 🙂

Ubuntu'da Skype Yazışmaları Nasıl Temizlenir

Skype ayarları kullanıcı dizini altında “.Skype” dizininde bulunur. Bu dizin altında chat geçmişini saklayan dosyaları silmemiz gerekir. Daha sonra “Options > Privacy” menüsünde “Keep chat history for” seçeneğini “Disable History” olarak belirlerseniz bir daha bu dosyalar oluşmaz.
cd /home/user/.Skype/skypename
rm -Rf chatsync
rm chat*

Not: “user” kendi kullanıcı adınız, “skypename” de skype kullanıcı adınız. Dizin altında ls ile listeletirseniz daha önce Skype’a giriş yapmış kullanıcıları görebilir ve istediğiniz dizinleri temizleyebilirsiniz.

Apache2 Rewrite Modülü Ubuntu'da Nasıl Kurulur?

Ubuntuda apache sunucu kurduğunuzda rewrite modülü açık olarak gelmiyor. Modülü kurmak için 5 saniye ve iki satır script yeterli.

1

sudo a2enmod rewrite

Enabling module rewrite.
Run ‘/etc/init.d/apache2 restart’ to activate new configuration!

2

/etc/init.d/apache2 restart

İşlem Tamam 🙂

.SVN Dizinlerinin Silinmesi

.svn dosyaları Subversion ile çalışırken versiyon bilgilerini tutuyor. Proje sonlandıktan sonra, yayınlanma esnasında bu dosyalara ihtiyaç kalmaz. Aynı zamanda repository de herhangi bir sorun olduğunda ve svn projenizi yeni bir repo oluşturarak import etmeniz gerekirse de bu dizinleri temizlemeniz gerekiyor.
Continue reading .SVN Dizinlerinin Silinmesi